Prosjektkontoret

del

Solenergi

Ep. 11


Solenergi gir kortreist strøm


Skal vi nå togradersmålet, må vi basere det meste av vårt energiforbruk på fornybare energikilder. I Norge har vi lang tradisjon for vannkraft, mens solkraft er mindre utbredt. I Norconsult har vi et eget team som jobber med solenergi. For å fortelle oss mer om dette, har vi med oss rådgiverne Alise Johannesen Hjellbrekke og Mari Lauglo i den nyeste podcastepisoden av Prosjektkontoret

 

Til tross for at vi ligger langt nord, er Norge godt egnet for produksjon av solenergi. Lave temperaturer og lange soldager om sommeren bidrar til at solenergiproduksjon fungerer svært godt under norske forhold. I tillegg til dette er produksjon av silisium (en sentral komponent i solcellepaneler) ved hjelp av ren norsk vannkraft, med på å redusere klima- og miljøavtrykket fra hele verdikjeden.


– Selve produksjonen av strøm fra solceller er helt ren. Det er ingen andre innsatsfaktorer enn solen, og ingen utslipp eller støy fra produksjonen. Men, når vi vurderer solenergianleggs totale klimaavtrykk, må vi også se på hvordan solcellepanelene er produsert, og hvordan de behandles etter anleggets levetid. Dette er komplekse beregninger. Det vil være store forskjeller på hvor silisiumet til solcellepanelene er produsert og hva slags kraft solenergien erstatter, sier Alise Johannesen Hjellbrekke, rådgiver energi og smartteknologi i Norconsult.


Det er i dag lite erfaringsgrunnlag for etterbruk eller resirkulering av solcelleanlegg, men dette er noe det forskes på for å sikre bærekraftig strømproduksjon på lang sikt. Undersøkelser viser at store deler av solcellepanelene kan resirkuleres.


Kortreist strøm

Det meste av energiproduksjonen fra solcelleanlegg i Norge kommer fra mindre produksjonsanlegg som forsyner bygningene de er montert på. Dette gir kortreist strøm som også kan være med på å redusere behovet for fremtidig utbygging av kraftnettet. Her er det mange muligheter både for å dekke eget behov for fornybar kraft, og for å selge overskuddskraft tilbake til kraftnettet.

– I tillegg gir egen solenergiproduksjon muligheter for kortreist strøm også til turisthytter, tunneler og andre anlegg som ikke er koblet til strømnettet, eller steder det blir veldig dyrt å lage en tilkobling. Den store utfordringen her er effektiv strømlagring for solfattige perioder, sier Hjellbrekke.


Må ikke være blå solceller på taket

Mens mange tenker på 80-tallets hytteanlegg med blå solcellepanel på taket, har det de siste årene skjedd en rivende utvikling på feltet. Det vanligste og mest effektive er i dag matte, sorte paneler som plasseres utenpå bygget, eller som integreres i tak og/ eller fasader.

– Vi har hatt stor suksess med å «lære» arkitektene vi jobber sammen med om alle mulighetene som ligger i dagens utvalg av solcellepaneler. Dagens solcellepaneler kommer i forskjellige farger og former, også gjennomsiktige. Noe av det mest spennende vi ser i dag er prosjekter der arkitektene har fullintegrert solcelleanlegget i fasaden eller taket uten at man kan se at det er solceller der. Men, ikke alle oppdragsgivere vil ha det «usynlig». For mange er det prestisje å ha et bygg der det er tydelig at det er tatt klimahensyn, for eksempel ved bruk av solceller, sier Mari Lauglo, sivilingeniør i Norconsult.


I denne episoden av Prosjektkontoret tar vi et dypdykk i solenergi, og ser på ulike typer solenergi, teknologiutvikling, samspillet med arkitektene og utfordringene med å beregne det totale klimaregnestykket med solenergi.Les mer om hvordan Norconsult jobber med solenergi her: https://www.norconsult.no/kompetanse/fag-og-tjenester/solenergi/

Flere episoder

9/7/2020

ScanToBIM

Ep. 9
Digitalisering er et av Norconsults tre strategiske satsingsområder, og selskapets rådgivere tar i bruk stadig flere digitale verktøy og metoder i prosjektgjennomføringen. Foruten nye måter å samarbeide på, gir dette svært presise datagrunnlag til bruk i prosjekteringen. ScanToBIM er en metode som sikrer nettopp dette. For vellykket planlegging, -gjennomføring, og -kontroll av digitale prosjekter, kreves svært detaljert input til BIM-modellen (Bygningsinformasjonsmodellering), i form av presis dokumentasjon av prosjektområder og -objekter. ScanToBIM er en metode der man ved bruk av ulike typer sensorer, som for eksempel laser, lager presise, digitale modeller av fysiske objekter. Nettopp ScanToBIM er tema i denne ukens podcast fra Norconsult, der Norconsults ScanToBIM -rådgivere Artemis Valanis og Erik Gustafson tar et dypdykk i mulighetsrommet som metoden gir. Øker kvaliteten på datagrunnlagetModerne og kraftig laserscanning gjør det mulig å gjenskape nøyaktige modeller av både interiør og eksteriør av både bygg og anlegg, og dette gjøres både raskt og effektivt. Bruk av ScanToBIM sikrer prosjektet i alle faser, og gir et nøyaktig og svært realistisk datagrunnlag. Metoden kan brukes for å skaffe grunnlag til alle type prosjekter, både nybygg, rehabilitering og innen forvaltning, drift og vedlikehold. I tillegg til innsyn i «as-built», gir ScanToBIM fullstendig kontroll i alle faser, reduserer sjansen for feil og uforutsigbare kostnader, og gir bedre muligheter for å løse de aller vanskeligste utfordringene. Sikrer kvalitet i prosessen3D-scanning kombinert med høyoppløste bilder, dronefotografering og drone-fotoscanning, fotogrammetri, håndholdt scanning og tradisjonell landmåling, er noen av metodene som tas i bruk for å dokumentere prosjektområder og prosjektobjekter når man benytter seg av ScanToBIM. – Vi bruker ulike typer sensorer, bakkescannere, HD-kameraer og tradisjonell landmåling for å samle inn data. Dette kan vi også kombinere med undervannsdroner og droner i luften for å skape fullstendige modeller, sier Erik Gustafson, ScanToBIM-rådgiver i Norconsult.Med mange års erfaring fra ScanToBIM i tverrfaglige oppdrag, leverer Norconsults rådgivere helt nøyaktig type grunnlag som kan brukes direkte i prosjekteringsverktøy. Basert på data fra scanningen, kan rådgiverne enkelt lage for eksempel 3D-modeller, der byggherren kan «gå» virtuelt gjennom bygget med hjelp av VR-briller, og dermed tidlig få et overblikk over prosessen.Både rehabilitering og nybygg– Mange tenker primært på å benytte ScanToBIM ved arbeid på eldre bygg. Gamle arbeidstegninger er notorisk unøyaktige sett med våre moderne øyne. Men metoden gir verdifull informasjon også under oppføring av nye bygg. Ved hjelp av denne teknologien kan vi dokumentere, nesten i «real-time», alle installasjoner og konstruksjoner. Dermed kan vi avdekke eventuelle avvik underveis i byggeprosessen, sier Artemis Valanis, ScanToBIM-rådgiver i Norconsult.I podcasten forteller Valanis og Gustafson om hvordan de jobber med ScanToBIM, hvilket utstyr de bruker og om interessante prosjekter de har jobbet på. Vi får også høre om et spesielt prosjekt der ScanToBIM avslørte store avvik mellom tegninger og virkelighet.Les mer om ScanToBIM på Norconsult.no: https://www.norconsult.no/kompetanse/fag-og-tjenester/3d-scanning/
8/17/2020

Lysdesign

Ep. 8
Lys, og hvordan lys påvirker brukerne av bygg, får stadig større oppmerksomhet i prosjekter. Allikevel mener Norconsults lysdesignere Heidi Skogstad Messiha og Thomas Mood Hummel at flere prosjekter kunne hatt nytte av å koble på lysdesignere tidlig i prosessen. I den første episoden av Norconsults podcast, Prosjektkontoret, etter sommerferien er lys og lysdesign tema.God lysdesign handler om å skape gode miljøer, både inne og ute. Estetikk er én del av dette, men lysdesign handler vel så mye om sikkerhet, psykologi, fysiologi, teknikk og energibruk, og er en viktig komponent i både bygg og anlegg. Lysdesign brukes aktivt i for eksempel kontorbygg, boliger, skole- og omsorgsbygg, i bymiljøer og i parker samt i tunneler, på togstasjoner og på flyplasser.Godt lys gir godt arbeidsmiljøPå samme måte som med inneklima og universell utforming, foreligger det myndighetspålagte krav til lys i nye bygg. Arbeidsmiljøet vårt, produktivitet og trivsel påvirkes av blant annet mengden dagslys, plassering av lyskilder, farge på lyset og lysstyrke. – Når vi skal planlegge lys i et bygg, er kunstig belysning bare én del av helheten. Kravene til dagslys vil i noen tilfeller være i direkte konflikt med andre komponenter i bygget. For eksempel vil store vindusflater gi mer dagslys, men er mindre energiøkonomiske fordi det i Norge blir kaldt og mørkt om vinteren og varmt og lyst om sommeren. Vår oppgave som lysdesignere blir å finne den aller beste kombinasjonen av naturlig og kunstig lys, sier Thomas Mood Hummel, lysdesigner i Norconsult.Eget lysdesign-studiumLysdesign har vært en egen studieretning i Norge siden 2005. I Norconsult merker lysdesignerne en stadig økende bevissthet og interesse for fagområdet hos både byggherrer og arkitekter. Allikevel kobles lysdesignerne ofte sent på i prosjektet. Da kan det allerede ha blitt tatt ikke-reversible beslutninger knyttet til arkitektonisk utforming og plassering av teknisk infrastruktur, uten at lysdesignere har fått gitt faglige anbefalinger på dagslys og belysning. Norconsults lysdesignere har derfor en tydelig oppfordring til byggherrer og arkitekter:– Involver oss i prosjektene, og så tidlig som mulig i prosessen. Det å tenke helhetlig når det gjelder lys og belysning, vil ha positive effekter på arbeidsmiljø, erergieffektivitet og estetikk for å nevne noe. Kostnadene av å bruke en lysdesigner er ikke store sammenlignet med effektene av god lysdesign, avslutter Heidi Skogstad Messiha, lysdesigner i Norconsult. Les mer om lysdesign på Norconsult.no:https://www.norconsult.no/kompetanse/fag-og-tjenester/lysdesign/
6/30/2020

En samtale med konsernsjefen

Ep. 7
I den siste episoden av Prosjektontoret før vi tar sommerferie, tar vi en prat med Norconsults konsernsjef Per Kristian Jacobsen. Etter seks år i konsernsjefstolen, gir Jacobsen stafettpinnen videre til Egil Hogna høsten 2020. I et åpenhjertig intervju snakker han blant annet om utviklingen i selskapet og bransjen, koronasituasjonen og sine egne fremtidsplanerJacobsen liker ikke tittelen «avtroppende konsernsjef» og sier at dette er en jobb som er helt binær, enten er man det eller så er man det ikke. Han har ingen planer om å trappe ned, men fortsette å lede selskapet som har vært en vesentlig del av livet hans de siste 15 årene.-Det har vært en ære og et privilegium å lede så mange flinke mennesker, og sett at selv om vi har vokst enormt på disse femten årene, har vi klart å beholde en bedriftskultur som gjør det mulig for folk å vokse både faglig og som mennesker i selskapet. Og ikke minst at Norconsult er et godt sted å være, det er noe av det jeg er mest stolt over å ha vært med på å skape, sier JacobsenOm koronasituasjonen Da Norge og Norconsult stengte ned i mars, flyttet de aller fleste av Norconsults rådgivere på hjemmekontor. På et par dager gikk selskapet fra å ha omtrent hundre kontorsteder rundt om i landet, til rundt regnet 3000 hjemmekontor, med eller uten små barn som også hadde hjemmeskole.-Det var jo en situasjon ingen hadde vært borti før. Kriser har vi opplevd før, men ingenting som dette. I starten var det en situasjon som var preget av stor usikkerhet, og vi ble nødt til å ta raske avgjørelser for å sikre liv og helse, og selskapets overlevelses- og konkuranseevne på sikt. Så langt ser det imidlertid ut til å gå ganske bra. Medarbeiderne har gjort en enorm innsats, og levert langt over det man kunne forvente i en sånn situasjon. Det er bare å ta av seg hatten for den stå-på-viljen som er utvist. Og det gir også resultater! Vi har klart å levere på oppdrag, og på det økonomiske. Men, vi ser – og det sier både kunder og medarbeiderne – at selv om det går greit å levere digitalt, så mister vi noe på kreativitet og samhandling når vi ikke er sammen om oppgavene. Det et noe vi må adressere fremover, for det er ikke langsiktig bærekraftig, advarer JacobsenOm bransjens utvikling Selv om mye har skjedd både i Norconsult og i bransjen for øvrig på halvannet tiår, er det fremdeles mange ting som er som før. Rådgivende ingeniører lever av å selge timer, og bransjen har ikke blitt utfordret av billigere utenlands arbeidskraft, eller robotisering i noen stor grad.-Det som har skjedd, er at bransjen har blitt mye mer digitalisert. Det er jo et paradoks at samtidig som vi har fått både kraftigere dataprogrammer, automatiserte prosesser og maskinlæring, har antallet rådgivende ingeniører fortsatt å øke. Vi har fått nye og sterkere verktøy som hjelper oss, men samtidig har oppgavene blitt flere og mer kompliserte. Og kompleksiteten øker raskere enn verktøyene blir kraftigere. Så det kravet som er til mer komplekse prosesser, flere fag involvert og ikke minst økte krav til dokumentasjon, gjør at enn så lenge har ikke de kurvene krysset hverandre. Men, det kommer nok til å skje om ikke så altfor lenge. Og da blir det igjen rådgivning, det å gi gode, begrunnede råd til de som skal bygge, som blir det aller viktigste, sier JacobsenOm fremtidsutsiktene Per Kristian Jacobsen er klar på at når han gir seg i Norconsult nå, så skal han ikke inn i en ny topplederstilling i et annet selskap.-Nei, da kunne jeg jo ha blitt værende i den jobben jeg har – det er jo den beste jobben jeg kunne ha hatt! Jeg har tenkt å fortsette å jobbe, men ikke like mye som jeg har gjort de suste 40 årene, sier JacobsenNorconsults podcast Prosjektkontoret ble lansert i mars 20202, er den eneste norske podcasten ra rådgivende ingeniører. Podcasten tar sommerferie i juli, men er sterkt tilbake etter ferien.-Vi har mange spennende temaepisoder i pipeline for høsten. Episoder om for eksempel lysdesign, scan-to-BIM, solenergi, byplanlegging og brannsikkerhet er enten i produksjon eller planlegging. Det er bare å glede seg til podcasthøsten, sier Hege Njå Bjørkmann, leder for marked, kommunikasjon og strategifasilitering i Norconsult.