Proptech til frokost

Share

Episode 24 Fabian Utigard, Kvist Solutions

Ep. 24

Det var en under sommerjobb med gørrkjedelig BREEAM Nor-jobbing at Fabian Utigard så behovet for en strømlinjeforming av sertifiseringen fra planleggingen og preanalyse og hele veien til produksjonen. Dermed var grunnlaget for Kvist Solutions lagd. Selskapet, som har kunder som Stor Oslo Eiendom, Solon Eiendom, Ava Eiendom, DNB Næringseiendom, samt entreprenører som Veidekke og Abygg, står nå på terskelen til en internasjonal satsing og er allerede på plass i Sverige.


Flere episoder