#PolyPod

del

#PolyPod: Sirkulærbyen

Ep. 68

Byen er det nye landet. Der nasjonalstatene og overnasjonale organ ser ut til å bruke tiår på tiår på bærekraftig utvikling, er verdens byer i ferd med å ta skjeen i egen hånd. Som motor for miljømessig og sosialøkonomisk forbedring i praksis, ser vi til byene. Nå setter vi brillene på noen av dem som vet mest om temaet sirkulærbyen.

Lytt til samtalen mellom:

  • Paal Frisvold, EU-rådgiver og driver nettstedet Europeiskpolitikk.no
  • Tonje Frydenlund, direktør, Snøhetta og styreleder, Grønn Byggallianse
  • Frode Hvattum, strategisjef, Ruter
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening

Byen er også problemet: I 2050 vil 2/3 av oss bo i byen, byene bruker 75% av naturressursene, produserer over 50% av avfallet og slipper ut 70% av drivhusgassene.

I denne episoden lærer du om de politiske rammene og økonomiske incentivene i EU sirkulærstrategi, med for eksempel mål om 100 nullutslippsbyer i 2030. Du hører om arkitektur for sirkulære løsninger og spennende byutviklingsprosjekter i inn- og utland. Og du får innblikk i hvordan mobilitet og dine og mine reisevaner er viktig for mer sirkulær ressursforvaltning i byene.

Og om du lurer på hvilket nyttårsforsett du skal ha, som både er gøy og bra, så følg med.

Flere episoder

12/17/2020

#PolyPod – Full sirkel: Hvordan kan CO2 være sirkulært?

Ep. 69
Hva er potensialet for anvendelse av klimagassen karbondioksid? I dag blir det globalt fanget og brukt ca. 270 millioner tonnCO2til kjemikalier, plast og annet, like mye som alle de nordiske landene slipper ut. Dette er en industri med potensiale for å dekke fremtidens behov for materialer laget av karbon i et kretsløp, der markedsmuligheten knyttet til flyindustrien alene er beregnet til 420 millioner dollar, i følge en fersk rapport fra miljøstiftelsen ZERO. Hvordan kan norske selskaper skalere i dette markedet – og hvilke rammebetingelser fremmer en sirkulær økonomi på feltet?Lytt til samtalen mellom:Jan Børge Sagmo, CEO, Bergen Carbon SolutionsIda Pernille Hatlebrekke, CCSO, Looping og styreleder i PF BærekraftI denne episoden lærer du om karbon nanofibre, som er hundre ganger sterkere enn stål, lettere enn plast og leder strøm bedre enn kobber. Du lærer også om hvordan bruk avCO2kan bli en bærekraftig klimaløsning for de delene av samfunnet som ikke kan elektrifiseres. Du hører om hva det er medCO2, som gjør at det kan være byggestein for deler av materialsystemet vårt. I samtalen går de også inn på hvordan vi sikrer at sirkulær bruk avCO2, ikke blir en “plasterløsning” som flytter fokus bort fra grepene som trengs for å fjerne store mengder klimagassutslipp fra kretsløpet. Du hører også om hvordan verdikjeden forCO2vokser rundt den europeiske infrastrukturen for rensing og fjerning avCO2, som etableres gjennom prosjektet Langskip, finansiert av norske myndigheter og med internasjonale markedsaktører.I «Full sirkel»-serien hører du fra folk som jobber konkret med sirkulærøkonomiske løsninger fra ulike innfallsvinkler. Her får du innsikt og inspirasjon fra eksperter, ledere, entreprenører og forskere som diskuterer utvikling, trender og tematikk – som helt enkelt handler om hvordan vi kan utnytte ressursene våre smartere, bedre og lengre. Så håper vi du vil ta diskusjonen videre – og lykkes med det du gjør – i dine sirkler.