#PolyPod

del

#PolyPod: Hva skjer med det sikkerhetspolitiske samarbeidet i Norden?

Ep. 65

Forsvars- og utenrikspolitikken formes av geopolitiske endringer, økt spenning i våre nærområder, et mer komplekst trusselbilde, rask teknologisk utvikling og press på ressurser. USA utviser mindre kapasitet for globalt lederskap, Kina tar en langt mer proaktiv rolle og Russland fremstår mer autoritære. Dette har store politiske, økonomiske og teknologiske implikasjoner for Norden.

Hvordan har de nordiske landene samarbeidet om sikkerhetspolitikk i etterkrigstiden? Hvilke utfordringer og muligheter finnes for nordisk samarbeid fremover? Hvordan vil det nordiske samarbeidet endres i den kommende Forsvarskommisjonen?

Lytt til samtalen mellom:

  • Kristin Haugevik, seniorforsker, Norsk Utenrikspolitisk Institutt
  • Håkon Lunde Saxi, førsteamanuensis, Forsvarets høgskole
  • Hedda Langemyr, daglig leder, UTSYN
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening

I denne episoden lærer du om hva som preget det nordiske forsvars- og utenrikspolitiske samarbeidet under og etter den kalde krigen. Du hører om forsyningssikkerhet, samfunnssikkerhet, cybersikkerhet og samordnede krigsplaner – og deltakerne stiller spørsmålstegn om gapet mellom retorikk og realitet.

Sett fra Moskva, Beijing og Washington er Norden og Baltikum samme region – og med Norge i Sikkerhetsrådet i 2021-22 blir kanskje den nordiske stemmen klarere på behovet for en multinasjonal regelbasert verdensorden.

Flere episoder

6/10/2021

#PolyPod: Kryptovaluta, blokkjedeteknologi og Svalbard – episode 2/2

Ep. 97
Hva er penger, hvordan endrer penger seg – og hva slags pengevesen kommer vi til å få? Hva slags muligheter gir blokkjedeteknologien for penger? Og hva skjuler seg egentlig bak begrepet kryptovaluta? Er kryptovaluta det samme som penger? Kan vi hente inspirasjon fra den pengepolitiske historien på Svalbard der sedler og mynter ble utstedt av amerikanske, britiske, svenske, norske og sovjetiske gruveselskap; penger tuftet på «mining» og «proof of work»?Lytt til samtalen mellom:Øystein Olsen, sentralbanksjef, Norges BankTom Staavi, informasjonsdirektør, Finans NorgeMorten Søberg, direktør for myndighetskontakt, SpareBank 1-alliansenAlis Tefre, prosjektleder, Norsk olje og gass samt styremedlem i PF SamfunnsøkonomiI denne episoden lærer du om hva penger er. Alle er vel opptatt av penger, og her får du innsikt i hvordan penger skapes og hva som skal til for at pengesystemet vårt fungerer. Du får også kunnskap om kryptovaluta og blokkjedeteknologi – og om sammenhengene med dagens digitale finansielle infrastruktur. Deltagerne diskuterer også hva slags rolle Norges Bank og andre banker bør ha som produsenter av penger fremover. Du får dessuten et historisk innblikk i hvordan penger fungerte på Svalbard og hva vi kan lære fra det når penger og valutaer aldri blir det samme i fremtiden.Dette er andreepisode av to fra et opptak av #PolyWeb under direktesendingen i Polyteknisk Forening.
6/10/2021

#PolyPod: Kryptovaluta, blokkjedeteknologi og Svalbard – episode 1/2

Ep. 96
Hva er penger, hvordan endrer penger seg – og hva slags pengevesen kommer vi til å få? Hva slags muligheter gir blokkjedeteknologien for penger? Og hva skjuler seg egentlig bak begrepet kryptovaluta? Er kryptovaluta det samme som penger? Kan vi hente inspirasjon fra den pengepolitiske historien på Svalbard der sedler og mynter ble utstedt av amerikanske, britiske, svenske, norske og sovjetiske gruveselskap; penger tuftet på «mining» og «proof of work»?Lytt til samtalen mellom:Øystein Olsen, sentralbanksjef, Norges BankTom Staavi, informasjonsdirektør, Finans NorgeMorten Søberg, direktør for myndighetskontakt, SpareBank 1-alliansenAlis Tefre, prosjektleder, Norsk olje og gass samt styremedlem i PF SamfunnsøkonomiI denne episoden lærer du om hva penger er. Alle er vel opptatt av penger, og her får du innsikt i hvordan penger skapes og hva som skal til for at pengesystemet vårt fungerer. Du får også kunnskap om kryptovaluta og blokkjedeteknologi – og om sammenhengene med dagens digitale finansielle infrastruktur. Deltagerne diskuterer også hva slags rolle Norges Bank og andre banker bør ha som produsenter av penger fremover. Du får dessuten et historisk innblikk i hvordan penger fungerte på Svalbard og hva vi kan lære fra det når penger og valutaer aldri blir det samme i fremtiden.Dette erførsteepisode av to fra et opptak av #PolyWeb under direktesendingen i Polyteknisk Forening.