Pohl & Bergholtz

Share

60.Att utveckla sitt företag

Ep. 60

Första advent har passerat och för många innebär detta en tid av julefrid, men för andra innebär det mycket stress i jobbet. Måste verkligen allt vara klart innan jul? 

Det är lätt att fastna i sitt eget spår när man driver ett företag. Hur får man distans och verktyg för att utveckla organisationen? 

Andrea har intervjuat Leyla Schreiber, Tillväxtchef på Forefront Consulting om balansen mellan digital och fysisk interaktion i företag. In och lyssna!