Personvernpodden

del

Arendalsuka: Når algoritmer saksbehandler

Algoritmene kan gi undervisning tilpasset hvert enkelt barn. De kan predikere og forhindre hjertesvikt, og de kan hjelpe med å få sykemeldte fortere tilbake i jobb. Kunstig intelligens er på full fart inn i offentlig sektor. Hvordan sørger vi for at teknologien bidrar til en mer rettferdig og mindre diskriminerende offentlig sektor – heller enn det motsatte? Hvem skal holde algoritmene i øra, og hvordan skal det gjøres?


Under Arendalsuka 2022 inviterte Datatilsynet sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet til en konstruktiv samtale om hvordan vi kan rigge samfunnet for en mest mulig rettferdig offentlig sektor som evner å bevare folkets tillit. Dette er et opptak fra arrangementet.


Panelet besto av likestillings- og diskrimineringsombud, Bjørn Erik Thon, leder for Datatilsynets regulatoriske sandkasse, Kari Laumann, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune, Robert Steen, og politisk rådgiver i Amnesty, Ingrid Westgaard Stolpestad. Data scientist i NAV, Robindra Prabhu, holdt et innledende innlegg, og arrangementet ble ledet av Arild Opheim.

Flere episoder

6/14/2022

#7 SandKasten: –Sandkassene må redde lovgivere som er bakpå

Ep. 7
«Sandstorm eller bare en bris? Hva er greia med sandkasser?» Det var tittelen på en panelsamtale under den store personvernkonferansen CPDP i mai, der både den norske og den britiske sandkassa var representert, i tillegg til et norsk sandkasseprosjekt og en EU-politiker som har vært sentral i utformingen av AI Act.Europaparlamentets Dragos Tudorache kunne ikke understreke nok viktigheten av sandkassenes innsats med å oversette vide, juridiske regelverksformuleringer til konkrete, forståelige standarder: «Datasettene må være fri for skjevheter, sier loven. Men hva betyr det i praksis for utvikleren? Hvordan skal han oversette lovkravet til spesifikasjoner for produktet sitt? Hvis vi ikke har standarder som er skrevet på en måte som gir mening for ingeniører og utviklere, og kan oversettes til det de faktisk gjør, så står de fast.»«Når man utarbeider standarder, må man være så nær som mulig de som arbeider med denne teknologien. Det må gjøres nedenfra og opp. At EU-kommisjonens folk skal sitte på et kontor og skrive spesifikasjoner er ikke svaret. [...] Det kommer til å ligge ganske mye ansvar på sandkassene.»SandKasten er Personvernpoddens serie om livet og prosjektene i Datatilsynets regulatoriske sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens. Denne gangen går vi utenriks for en bonusepisode, der du får høre panelsamtalen fra CPDP 2022 i sin helhet.Takk til Privacy Salon for lydopptak fra arrangementet.