Share

cover art for #9 SandKasten: Når det er trygt å tape ansikt

Personvernpodden

#9 SandKasten: Når det er trygt å tape ansikt

Season 1, Ep. 9

Oppstartselskapet Mobai ønsker å gi personvernvennlig ansiktsgjenkjenning et ansikt. Og i sandkassa får de utforsket om deres form for ansiktsgjenkjenning faktisk ikke er å regne som biometri (i juridisk forstand).


Det er ikke hemmelig at både norske og europeiske datatilsynsmyndigheter mener ansiktsgjenkjenning – og særlig ansiktsgjenkjenning i kombinasjon med kunstig intelligent analyse – er et krevende og utfordrende tema med høg risiko. Men det kan være forskjell på ansiktsgjenkjenning og det å kjenne igjen et ansikt. 


Dersom det viser seg at Mobai har kommet opp med en teknologisk løsning som "tar det beste" fra ansiktsgjenkjenning som metode, uten å dra med seg risikoen, er dette personvernvennlig innovasjon med et stort og spennende potensial. Og det får du høre om i denne utgaven av SandKasten.


SandKasten er Personvernpoddens serie om livet og prosjektene i Datatilsynets regulatoriske sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens. I serien prøver programleder Arild Opheim å bli klok på kunstig intelligens, ved å grave i problemstillingene det jobbes med i sandkassa. I denne episoden har han fått Mobais CEO Brage Strand i studio, sammen med juridisk seniorrådgiver Berit Bye Rinnan fra Datatilsynet.

More episodes

View all episodes

 • Arendalsuka: Debatt om strømming av barneidrett

  59:50
  De siste årene har stadig flere arrangementer for barn blitt filmet og lagt ut på internett, og denne utviklingen skjøt fart under koronapandemien. I Datatilsynet opplever vi nå en normalisering av fenomenet. Slik praksis har store fordeler og er til glede for mange. Samtidig har foresatte, trenere og andre kontaktpersoner ytret bekymringer for at stadig flere idrettsarrangementer for barn filmes eller avbildes og legges ut på internett. Som voksne har vi et ansvar for å sikre at idretten er en trygg arena hvor barn kan utfolde seg sportslig. Ivaretar vi barns rett til personvern hvis også fritidsaktiviteter filmes og gjøres tilgjengelig for allmennheten?Under Arendalsuka 2023 inviterte Datatilsynet til debatt om temaet strømming av barne- og ungdomsidrett. Panelet besto av Leif Welhaven, journalist i VG, Pål Kristen Rønnevik, leder av NIF digital, Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk redaktørforening, Omar Samay Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune og Line Coll, direktør i Datatilsynet. Ordstyrer for debatten var Sara E. Grønvold, som til daglig er spesialrådgiver i Redd Barna.Dette er et opptak fra arrangementet.
 • 6. #6 Pølser og personvernpolitikk: Teknologi i personvernets tjeneste

  37:22
  Hva er forholdet mellom teknologi og politikk, og hvordan kan politikken hjelpe oss gjennom digitaliseringen av samfunnet uten altfor reven pels? Vi tar diskusjonen i siste episode av denne podkastserien. Gjester i episoden er Elisabet Haugsbø, president i Tekna, Nikolai Astrup, stortingsrepresentant for Høyre og Veronica Jarnskjold Buer, avdelingsleder for teknologi, analyse og sikkerhet i Datatilsynet. Programleder er Kari Laumann.
 • 5. #5 Pølser og personvernpolitikk: med personvern i skolesekken

  43:50
  Personvern bør være digitaliserings-ABC. Men hvem styrer egentlig den digitale utviklingen i norsk skole – er det politikerne, staten, kommunen – eller kanskje de store teknologiselskapene? Intet mindre enn vår viktigste ressurs – våre barn – står på spill i en episode som diskuterer skole og personvernpolitikk. Gjester i episoden er "IT-pappa" Christer Aas, teknologidirektør i Bouvet, Simen Sommerfelt, statssekretær i kunnskapsdepartementet Sindre Lysø (AP), og Datatilsynets direktør og sjef for seksjon for offentlige tjenester, Line Coll og Camilla Nervik. Programleder er Kari Laumann.
 • 4. #4 Pølser og personvernpolitikk: Åpne kilder og lukket overvåking

  40:26
  - Etterretning i åpne kilder kan hjelpe med å oppdage aktiviteter og sammenhenger som ikke kan oppdages med det blotte øyet, sier FFI-forsker. Lovforslag om å gi PST adgang til å drive overvåking i åpne kilder på internett er bakteppet for en ny episode om personvern og politikk i justissektoren.Programleder Kari Laumann har invitert pensjonert riksadvokat og medlem av Personvernkommisjonen Tor-Aksel Busch, FFI-forsker Eskil Grendahl Sivertsen og juridisk seniorrådgiver Jan Henrik Nielsen for å snakke om utfordringer og dilemmaer knyttet til personvern i justissektoren. Også PST kommer til orde i episoden.
 • 3. #3 Pølser og personvernpolitikk: Forbruker - men til hvilken pris?

  32:19
  Hva er en digital forbruker og hvilke utfordringer står de overfor i 2023?Episode 3 i vår serie om personvern og politikk utforsker forbrukerens ferd i det store og komplekse digitale universet, og spør om politikken kan avlaste og hjelpe oss i forbrukerrollen på nett. Hvordan kan vi egentlig styre forbrukervernet og personvernet i riktig retning?Gjester i episoden er fagdirektør i Forbrukerrådet og medlem av Personvernkommisjonen, Finn Myrstad, stortingsrepresentant for Venstre, Grunde Almeland, og sjef for internasjonal seksjon i Datatilsynet, Tobias Judin. 
 • 2. #2 Pølser og personvernpolitikk: Fremtidens forvaltning

  29:54
  Den tyske attenhundretalls-politikeren Otto von Bismarck skal en gang ha sagt at den som vet hvordan pølser og politikk blir laget, vil aldri mer få en god natts søvn. En ny podkastserie fra Datatilsynet tar likevel sjansen på å utforske forholdet mellom politikk og personvern nærmere.Episode 2 handler om en sektor som angår oss alle: Vet politikerne våre hvilke utfordringer bruk av data og deling av data på tvers i offentlig sektor har? Og har Stortinget egentlig kontroll på digitaliseringen av norsk forvaltning?Gjester i episoden er juridisk fagdirektør i Nav og medlem av Personvernkommisjonen, Haakon Hertzberg, og juridisk fagdirektør i Datatilsynet, Susanne Lie. Kari Laumann er programleder.
 • 1. #1 Pølser og personvernpolitikk: den personvernpolitiske vendingen

  27:46
  Den tyske attenhundretalls-politikeren Otto von Bismarck skal en gang ha sagt at den som vet hvordan pølser og politikk blir laget, vil aldri mer få en god natts søvn. En ny podkastserie fra Datatilsynet tar likevel sjansen på å utforske forholdet mellom politikk og personvern nærmere.Anledningen? Personvernkommisjonen trekker frem at digitaliseringen skjer på bekostning av personvernet, og etterlyser en nasjonal personvernpolitikk.I denne første episoden av en ny podkastserie spør programleder Kari Laumann ekspolitiker og kommisjonsmedlem Trine Skei Grande, kommentator og forfatter Lena Lindgren og Datatilsynets direktør Line Coll om hvordan en nasjonal personvernpolitikk kan bidra til å møte utfordringene vi står overfor.
 • 8. #8 SandKasten: Når akutten forventer deg

  25:33
  Noen steder vil du helst ikke være stamgjest. For eksempel på sykehusakutten. Nå vil Helse Bergen bruke kunstig intelligens til å peke ut hvem som har økt risiko for rask retur til sykesengen. Og i Datatilsynets sandkasse har de fått utforsket om det er mulig å få til med personvernet i behold.SandKasten er Personvernpoddens serie om livet og prosjektene i Datatilsynets regulatoriske sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens. I serien prøver programleder Arild Opheim å bli klok på kunstig intelligens, ved å grave i problemstillingene det jobbes med i sandkassa. I denne episoden møter han seksjonsleder Pål Ove Vadset og data scientist Erlend Hodneland, i tillegg til Datatilsynets teknolog og fagdirektør Kristine Stenbro.