Personvernpodden

del

Hvorfor er det så vanskelig å ivareta personvernet i norsk skole?

Season 1, Ep. 6

Hvem har ansvaret for at personopplysninger om landets elever behandles på en god måte? Har de den nødvendige kompetansen? Har skolene vært mer opptatt av å digitalisere raskt, fremfor å digitalisere riktig? Vi har rekruttert intern ekspertise og tar spørsmålene opp til diskusjon i en ny episode av Datatilsynets egen podkast. 

Flere episoder