Personvernpodden

del

Hva vil et digitalt grenseforsvar bety for personvernet?

Season 1, Ep. 1

I april la regjeringen fram et forslag til ny etterretningslov. Loven skal beskytte oss mot et økende antall cybertrusler fra utlandet og et stadig endret trusselbilde. Men hvilke konsekvenser har det for personvernet at vi gir den kanskje aller hemmeligste tjenesten i Norge store mengder data om vår kommunikasjon og om våre liv? 


I studio har direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, besøk av direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Adele Matheson Mestad og førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved UiO og spesialrådgiver for NIM, Anine Kierulf.

Flere episoder