Personvernpodden

del

#6 Ingenting å skjule: dataens tilbakevirkende kraft

Ep. 6

PST vil innhente data fra åpne kilder og lagre dem i opptil 15 år. Kapittelet om "tilrettelagt innhenting" i den nye etteretningstjenesteloven ligger på vent.


Episoden tar opp et tema vi kaller «privatisering av myndighetsovervåking», altså hvordan myndighetene samler inn eller kjøper data fra private selskaper for å drive f.eks. etterretning og etterforsking. Akkurat hva foreslås det å samle inn, og hvordan kan man skille relevant og irrelevant informasjon? Skal man gjøre målrettede søk eller lete i store datamengder etter noe mistenkelig? Hvordan utfordrer teknologien tidligere begrensninger og hva med dataens tilbakevirkende kraft?


Gjester i episoden er Elisabeth Haugsbø, Visepresident i Tekna og Head of Data i C4IR Ocean, Bjørn Aslak Juliussen, stipendiat ved institutt for informatikk ved Universitet i Tromsø, og Simen Bakke, senior informasjonssikkerhetsrådgiver i Politiets IKT-tjenester og fagprofil i Utsyn. Juridisk seniorrådgiver Jan Henrik Mjønes Nielsen er med fra Datatilsynet.

Flere episoder