Personvernpodden

del

#5 Ingenting å skjule: "Privatisering" av myndighetsovervåking

Ep. 5

Tradisjonelt har politiet og de hemmelige tjenestene vært avhengig av egen kapasitet og egne ressurser for å faktisk få inn opplysninger til bruk i etterretning og etterforskning. Det er ikke lenger nødvendigvis tilfellet. Det kan virke som at det som faktisk begrenser myndighetenes tilgang til disse data, er en vilje til å ikke innhente data fra private aktører. Er det en fair beskrivelse?


Et spørsmål vi kan stille oss er hvordan utviklingen av overvåkingstiltak har blitt slik de er i dag. Er det kontroll- og overvåkingsbehovene som mobiliserer teknologien eller er det omvendt? Og hva er det som egentlig skiller dagens myndighetsovervåking fra tidligere etteretnings- og etterforskningsmetoder? 


Gjester i episoden er Elisabeth Haugsbø, Visepresident i Tekna og Head of Data i C4IR Ocean, Bjørn Aslak Juliussen, stipendiat ved institutt for informatikk ved Universitet i Tromsø, og Simen Bakke, senior informasjonssikkerhetsrådgiver i Politiets IKT-tjenester og fagprofil i Utsyn. Juridisk seniorrådgiver Jan Henrik Mjønes Nielsen er med fra Datatilsynet.

Flere episoder