Personvernpodden

del

#4 Ingenting å skjule: sikkerhet og samfunnsmoral

Ep. 4

Sikkerhetsargumentet for å rettferdiggjøre anti terror-arbeid og forsvar mot cybertrusler er vel kjent. Men vi ser også at enkelte europeiske myndigheter tar både teknikken og historiefortellingen i bruk for å innskjerpe samfunnsmoralen og myndighetenes lojalitetskrav. Det sier politisk rådgiver i Amnesty Norge, Gerald Folkvord, som gjester den fjerde episoden i Datatilsynets podkastserie.


Med et spesielt fokus på Europa, ser vi sammen på noen trender og tendenser som gjelder statlig overvåking og press på personvernet. Vi hører eksempler fra land som Danmark, Storbritannia, Frankrike, Nederland, Polen og Ungarn.

Flere episoder