Personvernpodden

del

#2 Arendalsuka: Hvordan sikrer vi at barna blir hørt?

Ep. 2

Tiden er inne for å rette blikket mot de unge i samfunnet. Vi spør: Hvilke verktøy har barn og unge for å å ta gode valg for seg selv? Hva gjør samfunnet for å sikre at barna faktisk blir hørt og at de settes i stand til å ivareta sitt eget personvern? 


Dette er et opptak fra et av våre arrangementer under Arendalsuka 2021. Med Inga Bejer Engh (Barneombud), Lea Mariero (leder i Press - Redd Barna Ungdom), Ingeborg Senneset (journalist og samfunnsdebattant), Bjørn Erik Thon (Datatilsynet) og Sara Eline Grønvold (moderator). 

Flere episoder