Personvernpodden

Share

#1 Pølser og personvernpolitikk: den personvernpolitiske vendingen

Ep. 1

Den tyske attenhundretalls-politikeren Otto von Bismarck skal en gang ha sagt at den som vet hvordan pølser og politikk blir laget, vil aldri mer få en god natts søvn. En ny podkastserie fra Datatilsynet tar likevel sjansen på å utforske forholdet mellom politikk og personvern nærmere.


Anledningen? Personvernkommisjonen trekker frem at digitaliseringen skjer på bekostning av personvernet, og etterlyser en nasjonal personvernpolitikk.


I denne første episoden av en ny podkastserie spør programleder Kari Laumann ekspolitiker og kommisjonsmedlem Trine Skei Grande, kommentator og forfatter Lena Lindgren og Datatilsynets direktør Line Coll om hvordan en nasjonal personvernpolitikk kan bidra til å møte utfordringene vi står overfor.

Flere episoder

 • 5. #5 Pølser og personvernpolitikk: med personvern i skolesekken

  43:50
  Personvern bør være digitaliserings-ABC. Men hvem styrer egentlig den digitale utviklingen i norsk skole – er det politikerne, staten, kommunen – eller kanskje de store teknologiselskapene? Intet mindre enn vår viktigste ressurs – våre barn – står på spill i en episode som diskuterer skole og personvernpolitikk. Gjester i episoden er "IT-pappa" Christer Aas, teknologidirektør i Bouvet, Simen Sommerfelt, statssekretær i kunnskapsdepartementet Sindre Lysø (AP), og Datatilsynets direktør og sjef for seksjon for offentlige tjenester, Line Coll og Camilla Nervik. Programleder er Kari Laumann.
 • 4. #4 Pølser og personvernpolitikk: Åpne kilder og lukket overvåking

  40:26
  - Etterretning i åpne kilder kan hjelpe med å oppdage aktiviteter og sammenhenger som ikke kan oppdages med det blotte øyet, sier FFI-forsker. Lovforslag om å gi PST adgang til å drive overvåking i åpne kilder på internett er bakteppet for en ny episode om personvern og politikk i justissektoren.Programleder Kari Laumann har invitert pensjonert riksadvokat og medlem av Personvernkommisjonen Tor-Aksel Busch, FFI-forsker Eskil Grendahl Sivertsen og juridisk seniorrådgiver Jan Henrik Nielsen for å snakke om utfordringer og dilemmaer knyttet til personvern i justissektoren. Også PST kommer til orde i episoden.
 • 3. #3 Pølser og personvernpolitikk: Forbruker - men til hvilken pris?

  32:19
  Hva er en digital forbruker og hvilke utfordringer står de overfor i 2023?Episode 3 i vår serie om personvern og politikk utforsker forbrukerens ferd i det store og komplekse digitale universet, og spør om politikken kan avlaste og hjelpe oss i forbrukerrollen på nett. Hvordan kan vi egentlig styre forbrukervernet og personvernet i riktig retning?Gjester i episoden er fagdirektør i Forbrukerrådet og medlem av Personvernkommisjonen, Finn Myrstad, stortingsrepresentant for Venstre, Grunde Almeland, og sjef for internasjonal seksjon i Datatilsynet, Tobias Judin. 
 • 2. #2 Pølser og personvernpolitikk: Fremtidens forvaltning

  29:54
  Den tyske attenhundretalls-politikeren Otto von Bismarck skal en gang ha sagt at den som vet hvordan pølser og politikk blir laget, vil aldri mer få en god natts søvn. En ny podkastserie fra Datatilsynet tar likevel sjansen på å utforske forholdet mellom politikk og personvern nærmere.Episode 2 handler om en sektor som angår oss alle: Vet politikerne våre hvilke utfordringer bruk av data og deling av data på tvers i offentlig sektor har? Og har Stortinget egentlig kontroll på digitaliseringen av norsk forvaltning?Gjester i episoden er juridisk fagdirektør i Nav og medlem av Personvernkommisjonen, Haakon Hertzberg, og juridisk fagdirektør i Datatilsynet, Susanne Lie. Kari Laumann er programleder.
 • 8. #8 SandKasten: Når akutten forventer deg

  25:33
  Noen steder vil du helst ikke være stamgjest. For eksempel på sykehusakutten. Nå vil Helse Bergen bruke kunstig intelligens til å peke ut hvem som har økt risiko for rask retur til sykesengen. Og i Datatilsynets sandkasse har de fått utforsket om det er mulig å få til med personvernet i behold.SandKasten er Personvernpoddens serie om livet og prosjektene i Datatilsynets regulatoriske sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens. I serien prøver programleder Arild Opheim å bli klok på kunstig intelligens, ved å grave i problemstillingene det jobbes med i sandkassa. I denne episoden møter han seksjonsleder Pål Ove Vadset og data scientist Erlend Hodneland, i tillegg til Datatilsynets teknolog og fagdirektør Kristine Stenbro.
 • Arendalsuka: Kan teknologigigantene tøyles?

  01:02:44
  Store plattformselskaper som Facebook og Google møter mye kritikk og en rekke omfattende reguleringer er foreslått i Norge og EU. I opptak fra dette arrangementet diskuteres rollen disse teknologien spiller i vår hverdag, samt ny politikk og reguleringer på feltet. I podkasten får du høre et innlegg fra Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, en samtale om EUs rolle i reguleringen av teknologiplattformene med Alexandra Geese, medlem i Europaparlamentet fra de Grønne, og en debatt med næringsminister Jan Christian Vestre, Venstre-leder Guri Melby, Sondre Ronander, kommunikasjonssjef i Google og Tobias Judin i Datatilsynet.I tillegg deltar Mali Hole Skogen fra IKT Norge. Moderator er Espen Egil Hansen. Sendingen er produsert av Arendalsuka. Podkasten er et opptak fra sendingen..
 • Arendalsuka: Når algoritmer saksbehandler

  01:02:16
  Algoritmene kan gi undervisning tilpasset hvert enkelt barn. De kan predikere og forhindre hjertesvikt, og de kan hjelpe med å få sykemeldte fortere tilbake i jobb. Kunstig intelligens er på full fart inn i offentlig sektor. Hvordan sørger vi for at teknologien bidrar til en mer rettferdig og mindre diskriminerende offentlig sektor – heller enn det motsatte? Hvem skal holde algoritmene i øra, og hvordan skal det gjøres?Under Arendalsuka 2022 inviterte Datatilsynet sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet til en konstruktiv samtale om hvordan vi kan rigge samfunnet for en mest mulig rettferdig offentlig sektor som evner å bevare folkets tillit. Dette er et opptak fra arrangementet.Panelet besto av likestillings- og diskrimineringsombud, Bjørn Erik Thon, leder for Datatilsynets regulatoriske sandkasse, Kari Laumann, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune, Robert Steen, og politisk rådgiver i Amnesty, Ingrid Westgaard Stolpestad. Data scientist i NAV, Robindra Prabhu, holdt et innledende innlegg, og arrangementet ble ledet av Arild Opheim.
 • 7. #7 SandKasten: –Sandkassene må redde lovgivere som er bakpå

  01:18:49
  «Sandstorm eller bare en bris? Hva er greia med sandkasser?» Det var tittelen på en panelsamtale under den store personvernkonferansen CPDP i mai, der både den norske og den britiske sandkassa var representert, i tillegg til et norsk sandkasseprosjekt og en EU-politiker som har vært sentral i utformingen av AI Act.Europaparlamentets Dragos Tudorache kunne ikke understreke nok viktigheten av sandkassenes innsats med å oversette vide, juridiske regelverksformuleringer til konkrete, forståelige standarder: «Datasettene må være fri for skjevheter, sier loven. Men hva betyr det i praksis for utvikleren? Hvordan skal han oversette lovkravet til spesifikasjoner for produktet sitt? Hvis vi ikke har standarder som er skrevet på en måte som gir mening for ingeniører og utviklere, og kan oversettes til det de faktisk gjør, så står de fast.»«Når man utarbeider standarder, må man være så nær som mulig de som arbeider med denne teknologien. Det må gjøres nedenfra og opp. At EU-kommisjonens folk skal sitte på et kontor og skrive spesifikasjoner er ikke svaret. [...] Det kommer til å ligge ganske mye ansvar på sandkassene.»SandKasten er Personvernpoddens serie om livet og prosjektene i Datatilsynets regulatoriske sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens. Denne gangen går vi utenriks for en bonusepisode, der du får høre panelsamtalen fra CPDP 2022 i sin helhet.Takk til Privacy Salon for lydopptak fra arrangementet.