Om hus og folk -En roadtrip om kulturminner

del

Kulturminner langs Tanaelvas bredd -

Season 1, Ep. 21

Siste stopp på veien er i Polmak i Tana kommune. Med Tanaelva som bakteppe tar Elisabeth Erke oss med rundt i bygda og viser oss hus og bygninger som forteller historien om det elvesamiske samfunnet som har levd her i generasjoner.


Elisabeth er museumsleder ved Tana museum, er medlem av Sametinget for Senterpartiet og sitter i Fortidsminneforeningens hovedstyre.

Flere episoder