Share

Med andra ögon

Med andra ögon är podden som ger nya perspektiv på världen och vardagen. Vi tittar närmare på det som många tar för självklart – och det som ofta är ifrågasatt. Här blandas frågor och forskning, människor och erfarenhete