Med andra ögon

Share

Demokratins kris i Östeuropa – hur ser hoppet om förändring ut?

Season 1, Ep. 5

I flera länder i Östeuropa går den demokratiska utvecklingen åt fel håll. Pressfriheten attackeras, universitet styrs politiskt – och tvingas till och med flytta. Hur blev det så här? Och är digital aktivism och folkligt engagemang i konkreta sakfrågor en väg mot ökad demokratisering?

Medverkande: Joakim Ekman, professor i statsvetenskap och föreståndare för Centre for Baltic and East European Studies vid Södertörns högskola, Anne Kaun, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, Andrea Pető professor i genusvetenskap vid Central European University i Wien.

More Episodes