Med andra ögon

Share

Klimatomställning – med skam eller lust som drivkraft?

Season 1, Ep. 4

Varför har vi människor så svårt att leva mer hållbart, trots vetskapen om att vår livsstil påverkar klimatet negativt? Vad är nyckeln till att förändra människor – och världen? Fungerar det att tilltala vår moral eller är det bättre att vädja till lust och girighet?

Medverkande: Maria Wolrath Söderberg, doktor i retorik på Södertörns högskola, Mattias Goldmann, klimatdebattör och tidigare hållbarhetschef på Sweco samt Jonas Mosskin, organisationspsykolog.

More Episodes