Share

cover art for #C1542_231030_Paul Chaffey: AI & Samfunn med Paul Chaffey

LØRN.TECH

#C1542_231030_Paul Chaffey: AI & Samfunn med Paul Chaffey

Hvordan burde Norge gå frem for regulering av AI? Og hva er det som er spesielt med Norge når det gjelder hvordan vi burde regulere? Paul Chaffey gjester denne episoden og diskuterer regulering rundt kunstig intelligens. 


  • Alt rundt AI går både veldig fort og veldig sakte samtidig


More episodes

View all episodes