Share

cover art for #C1710_240320_Espen Persønn Flagstad: Folkerettens regler i krig

LØRN.TECH

#C1710_240320_Espen Persønn Flagstad: Folkerettens regler i krig

Season 1, Ep. 1710


I denne episoden lærer du om krigens folkerett. Espen og Frode snakker blant annet om reglene som definerer hvordan krigføring skal foregå, og hvordan vi beskytter de mest sårbare i konflikter. Hør om hvordan militær nødvendighet møter human behandling, og bli med på å utforske hvordan vi kan skape en mer rettferdig og trygg verden.


Dette lørner du: 


- Krigens folkerett: Utforsk hvordan internasjonale regler styrer krigens humane sider.

- Definisjon av væpnet konflikt: Lær om de ulike formene for væpnede konflikter og hvilke regler som gjelder.

- Prinsippene for militær nødvendighet og proporsjonalitet: Dykk ned i hvordan disse prinsippene veier militære fordeler mot sivile skader.

- Beskyttelse av sivile: Utforsk reglene som skiller mellom militære og sivile mål, og hvordan de bidrar til å minimere sivile lidelser.

- Internasjonale konflikter: Diskuter hvordan disse reglene gjelder i dagens komplekse konflikter rundt om i verden.More episodes

View all episodes