Share

cover art for #C1540_230627_Anne Lise Fredriksen og Lin Hammer: NKI + Lørn: Oppsummerende podcast

LØRN.TECH

#C1540_230627_Anne Lise Fredriksen og Lin Hammer: NKI + Lørn: Oppsummerende podcast

Season 1, Ep. 1540

Etter å ha laget 16 miniserier ser prosjektlederne tilbake på hvordan resultatet ble i forhold til forventningene. Anne Lise Hagen Fredriksen fra NKI, Lin Jacobsen Hammer tidligere Lørn og Erling Neumann fra Lørn diskuterer lærdommer og veien videre.


  • Det er gøy at alle de involverte har vært så engasjert i prosjektet


More episodes

View all episodes