LØRN.TECH

del

#C1171_220513_Kenneth Dahlgren og Johannes Goa Ludvigsen: Trenger vi byen når hverdagen digitaliseres?

Season 1, Ep. 1171

I denne episoden av LØRN møter Silvija Seres sjef for byutvikling og samfunn i Aspelin Ramm, Kenneth Dahlgren. Sammen med medvert Johannes Goa Ludvigsen fra Sweco lærer vi om hvordan vi tilrettelegge for en generasjon som er grunnleggende digitalisert i sin sosialiseringsnerve? Vi får vite mer om hvorfor vi trenger å se potensiale i det digitale og det nødvendige i det sosiale. Hvis vi lytter til folks behov kan vi dyrke frem ulike type byer i ulike type kontekster, der har vi et særlig ansvar for også de små mellomstore byene. 


-«Det digitale er kanskje limet som binder samfunnet sammen, men det kan aldri bli samfunnet selv»

You will learn about:Literature: 

Dag Solstad Flere episoder