LØRN.TECH

del

#0655: HEALTHTECH: Anne Kjersti Befring: Rettslige aspekter av persontilpasset medisin og life science.

Season 1, Ep. 655

Hva er det det er egentlig lov til å gjøre av genetiske analyse, når det kommer til helsehjelp? Og hvilke regler er det egentlig som gjelder når man skal behandle mennesker ved hjelp av teknologi? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Førsteamanuensis ved juridisk fakultet med emneansvar for helserett og life science, Anne Kjersti Befring, om det å gjøre komplekse spørsmål forståelig - å forstå at det som fremstår som enkelt ofte er basert på komplekse vurderinger.


— Under en pandemi oppstår det spenninger mellom et tradisjonelt syn på rettsstaten og det som kan være en trussel mot rettsstaten dersom vi ikke tenker annerledes, for eksempel med Koronaloven, forteller hun i episoden.  


Dette lørner du: 

  • Behandling av biologiske data
  • Rettslige virkemidler
  • Reguleringer 
  • Innovasjon i helsetjenesten


Anbefalt litteratur: 


Denne episoden er laget i samarbeid med Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus 

Flere episoder