LØRN.TECH

del

#0539: TRANSPORT: Helen Roth: Fremtidens veier

Season 1, Ep. 539

 Transportsektoren er i omstilling, og endres raskt. Det er store utfordringer som må løses, bl.a. med tanke på miljø og klima, hvordan åpner ny teknologi for nye muligheter, nye forretningsmodeller og nye måter å drive transport på? Og hvorfor er det spennende med ny teknologi i forskjellige sider av samferdsel, inkludert tuneller? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig lede i Norwegian Tunnel Safety Cluster, Helene Roth, om norske muligheter innen transportsektoren.


— Det blir sakt at det er tøffere miljø i tuneller enn ute på Nordsjøen. Det er fuktighet, det er eksos og det er salt på veiene og dette gjør at det blir et veldig krevende miljø å ha teknologi inn i, forteller hun i episoden.

Dette lørner du:

●     samferdsel

●     sikre tunneler

●     Hyperloop One

●     bærekrafts utfordringer


Anbefalt litteratur:

●     les “nettavis veier 24”, de legger ut jevnlig ny avis

●     Discovery Channels «Extreme Engineering»

●     Anbefaler deg å lese deg opp på Samferdsel- og infrastruktur


Denne episoden er laget i samarbeid med stiftelsen teknologiformidling og stavanger næringsforening


Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling


Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

Flere episoder