LØRN.TECH

del

#0513: LØRNSOC: Thorfinn Hansen: Gjør læring enklere for arbeidsgivere

Season 1

Hva er et webinar og hva er viktig når man skal holde et webinar? Og er det bare næringslivet skal bære ansvaret med å videreutvikle medarbeidere? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO Infotjenester Group, Thorfinn Hansen, hvor Hansen forteller at både arbeidsgiver og medarbeider har et ansvar for å utvikle kompetansen til den enkelte og organisasjonen.


— Teknologi for oss gjør det mulig å strukturere og formidle kunnskap, enten i system eller i innhold. I disse dager så er det en stor endring fra onsite kurs til godt digitalt content. Utfordringen er å klare å ha lave nok produksjonskostnader og samtidig holde et høyt faglig og kvalitativt nivå , forteller han i episoden. 


Dette lørner du: 

  • Webinar 
  • Heldigitale forretningsmodeller 
  • Effektive arbeidsplasser
  • Videreutvikling 
  • Grunnleggende teknologiforståelse


Anbefalt litteratur:  

  • Utnytt alle de dyktige folka som er rundt deg, erfarne og uerfarne 
Denne podcasten er laget i samarbeid med kompetanseforum Østfold

Flere episoder