LØRN.TECH

del

#1083: LØRNBIZ: Christian Hedløv Engh og Sølvi Saglien: Distriktssatsning

Season 1, Ep. 1083

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i Kulant, Sølvi Saglien og programleder for Omstillingsprogrammet i Valdres, Christian Hedløv Engh. Hovedmålet med et omstillingsprogram er å skape et bærekraftig lokalsamfunn for fremtiden, gjennom å utvikle lokalt næringsliv basert på de fortrinn regionen har. Omstillingsprogrammet er grunnen til at Kulant kan satse hvor de er, og på deres unike måte. Denne samtalen dykker inn i mulighetene Kulant besitter og hvordan optimalisering av kundeservicebransjen fungerer i praksis. Du får innsyn i hva Christian ser på som gode verdier i kundeservice, samt hvordan de ulike kundeserviceløsningene fungerer i praksis.  

 

—Kundeservice er ikke lengre kun en utgiftspost, men nå også en inntektsstrøm  

 

Dette LØRNER du: 

Ansattutvikling 

Kunden i fokus 

Distriktspolitikk 

Digitale forventninger 

Bruken av AI i kundeservice 

 

Anbefalt litteratur: 

The Economist - Schumpeter articles 

"Emma starts in kindergarten" - Gunilla Wolde 

Flere episoder