LØRN.TECH

del

#1081: LORNBIZ: Kjetil Totland: Outsourcing av kundeservice

Season 1, Ep. 1081

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med direktør for Customer Care hos ICE Communication Norge, Kjetil Totland. Hvorfor har ICE outsourcet sin kundeservice og hvilke unike fordeler har dette gitt dem? For kan et tredjepartsselskap lære nok om produktene til ICE og yte like god kundeservice som ICE selv kan? I denne samtalen diskuteres alt fra å se kunden som et medmenneske og mulighetene som ligger i dette, til verdifull kundeinnsikt og kvalitetene ICE besitter som har resultert i deres kundeservicepris.  

 

—Den beste kundeservicen er når kunden ikke ringer, så vi jobber mye med de problemene som folk flest ringer inn for så dette ikke skal forbli et problem for kundene 

 

Dette LØRNER du 

Sluttkunden i fokus 

Teambuilding 

Outsourcing av kundeservice 

Fallgruver innen outsorcing  

 

Anbefalt litteratur 

The Phoenix Project – Gene Kim, Kevin Behr, George Spafford

Master and Commander – Patrick O’Brian


Bedriftsinformasjon:

ICE er en norsk leverandør innen telekommunikasjon og er landets tredje største i sin bransje. Hovedkontoret ligger på Nydalen i Oslo. Selskapet bygger ut Norges tredje mobilnett og har ved utgangen av 2020 en befolkningsdekning på 94 % i eget nett. 

 

Flere episoder

11/11/2021

#1100: BIGDATA: Vegard Antun: AI & Deep learning som applikasjon og verktøy

Season 1100, Ep. 1
I denne episode avLØRNmøter Silvija postdoktor iDifferensialligninger og beregningsmatematikkfra UiO,VegardAntun. “Big Data”og «Deeplearning»er blitt et moteordfor store ogkompleksedatasettog ser ut til å bli en større og større del av hverdagen vår.Denne episoden er en innføring i hva“Big Data” og «Deeplearning»grunnleggendeeroghvilkenbetydningdet har for fremtidensbedrifter. Episoden tar oppviktigespørsmål som;Hva er det som er nyttig å vite av det data kan fortelle oss,hva er forskjellen påDeeplearningogMachinelearning,hvordan skal resultatene av datafangsten kommuniseresoghvilke problemer kan Deeplearningløse, og ikke løse?—Alle som driver medgamingog har utstyr til dette hjemme, har allerede utstyret nødvendig til å kunne jobbe med Big data og AI.DetteLØRNERdu:-Big data i helsesektor-Anvendt matematikk-Deep learningog hallusinasjoner-Kunstig nevralt nettverk-DeeplearningiGoogle translate- Deep learningvs. Machine learningRecommended literature:Bok:"RebootingAI: Building Artificial Intelligence We Can Trust"-Gary MarcusogErnest Davis.Company info:Universitetet i Oslo er et norsk forskningsintensivt statlig universitet. Det er det eldste og gjennomgående høyest rangerte universitet i Norge; frem til 1946 var det Norges eneste universitet og det beholdt sin posisjon som landets største universitet til 2016 da det ble nest størst.Sjekk ut kurset her
11/10/2021

#1089: LØRNBIZ: Arne Morten Willumsen: Gjenbruk og den digitale kundereise

Season 1, Ep. 1089
I denne episoden av #LØRN møterSilvija, Arne Morten Willumsen som erCofounderog CEO avBookis.Bookiser en tjeneste for kjøp og salg av bøker, hvor de har klart å gjøre det ekstremt enkelt å kjøpe brukte bøker på nett. Denne episoden er laget i samarbeid med Kulant hvor fokuset er digitalisering av kundeservice. I tillegg til å ha sin egne stabile base med kundeservice benytter ogsåBookisseg av Kulant for å «fjerne toppene». Hør Arne Morten fortelle om hvorforBookishar valgt å kun ha kundeservice over chat, hvordan kundeservice hjelperBookiså jobbe proaktivt, samt hva som skal til for å levere de beste kundeservicetjenestene til sine brukere.— Om man oppdager en brukerfeil kommer det alltid tilbake i loop til produktet, brukerfeil er som regel et resultat av for dårlig kommunikasjon fra selskapets sideDettelørnerdu:Hvordanbookisble tilSirkulariteti fokusDelvisoutsorcingav kundeserviceKundeservice på Chat vs. TelefonBrukerfeil vs. SystemfeilUtvikling av kundeservicetjenesterBedriftsinformasjonbookis:Sammen med over 250.000 brukere driverBookisnettbokhandel for kjøp og salg av bøker.Bookisgjør det enkelt å kjøpe og selge brukte bøker. Du finner et bredt utvalg av nye titler, både på norsk og engelsk. Per nå harBookissammenlagt 700.000 titler i sortimentet!Bookishar et formål om å være en positiv kraft i bokmarkedet. Samtidig som de sprer leseglede og gir liv til mest mulig av det som har blitt skrevet, så jobberBookisogså for å få til mer sirkulærøkonomi og gjenbruk av brukte bøker.