Share

cover art for #C0938_210125_Lise Rye: Norge i Europa 

LØRN.TECH

#C0938_210125_Lise Rye: Norge i Europa 

Season 1, Ep. 938

I denne samtalen av #LØRN bokbad snakker, Silvija Seres, med professor i europeisk samtidshistorie, Lise Rye, som er forfatter bak boken, Norge i Europa. Med boken ønsker Lise å formidle forskningsbasert kunnskap om integrasjon, og hvordan Norges tette forhold til EU har utviklet seg over tid, om hvorfor EØS fungerer slik det gjør, og hvorfor integrasjon er så omstridt. Da boken kom ut, var det 25 år siden Norge sa nei til EU-medlemskap. Vi har vært knyttet til EU via EØS-avtalen i like mange år. Lise synes det er interessant at en løsning som i utgangspunktet var et førstevalg for svært få, har vist seg å være så levedyktig 

 

— Jeg savnet en bok formidlet på norsk. Selv om Norge har et robust demokrati, så er alle demokrati avhengig av, eller fungerer best, når de er informert og da trenger vi kunnskap om dette området lett tilgjengelig, sier hun. 

 

Dette LØRNER du:  

EU / EØS  

Livslang læring  

Integrasjon  

Omstilling  

  

Anbefalt litteratur:  

«How Democracies Die» av Steven Levitsky og Daniel Ziblatt.  

 

More episodes

View all episodes