Share

cover art for #C0862_201019_Brit Steinnes Krøvel: Brukerbehov, ikke snarveier

LØRN.TECH

#C0862_201019_Brit Steinnes Krøvel: Brukerbehov, ikke snarveier

Season 1, Ep. 862

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Brit Hildegunn Steinnes Krøvel som er leder for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Møre og Romsdal. Krøvel presiserer i episoden at velferdsteknologi aldri burde presenteres som en standardløsning som bare kan «rulles ut». Velferdsteknologi har ingen verdi dersom det ikke treffer behovet til bruker knyttet til mestring, frihet, trygghet og at løsningen er minst mulig inngripende i personens liv. Derfor må det være brukerbehov som skal være fokuset og det må gjennomføres en grundig behovskartlegging i forkant. Man kan ikke ta noen snarveier.


— Dersom teknologien kan bli så god at den gjør at du blir hel igjen. Da har vi fått til noe, forteller hun i episoden.


Dette LØRNER du:

Velferdsteknologi

Funksjonshemming

Behovskartlegging

Brukerinvolvering

 

Anbefalt litteratur:

Tjenestedesign, behovsdrevet innovasjon, tillitsbasert ledelse

More episodes

View all episodes