LØRN.TECH

del

#C0844_201008_Arne Krokan: Digital transformasjon

Season 1, Ep. 844

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med professor ved NTNU, og ukuelig optimist, Arne Krokan. Samtalen omhandler muligheter og utfordringer knyttet til digital transformasjon. Arne er nysgjerrig på det meste, og snakker i denne episoden om det å koble teknologiutvikling og samfunnsendring, og å se sammenhengen, samt digital kompetanse og relevant kunnskap for fremtiden.  

 

— Kreativitet er en viktig del for fremtiden, det å ha evnen til å se nye muligheter, ob finne nye løsninger på utfordringene våre, forteller han i episoden.


Dette lørner du: 

Ledelse, strategi og innovasjon 

Transportbransjen 

Data som nasjonal ressurs 

Livslang læring 

Digitalisering 

Mulighetene og utfordringer i teknologi 

 

Anbefalt litteratur: 

- Hvorfor vi sover 

- Dag Hessen: verden på vippepunktet 

  


Flere episoder