Share

cover art for #C0784_200820_Inger Graves: Datadrevet lykkelig sameksistens i havindustriene

LØRN.TECH

#C0784_200820_Inger Graves: Datadrevet lykkelig sameksistens i havindustriene

Season 1, Ep. 784

I denne episoden av #LØRN snakker SIlvija med Inger M. Graves som er Ocean & Coastal Product Management Lead i selskapet Aanderaa – et Xylem selskap. Xylem er et stort amerikansk selskap som opererer globalt og som har løsninger for hele vannkretsløpet i form av «The three Ts: Transport, Treatment and Test». Graves sin del av selskapet jobber i «Test» delen, nærmere bestemt i det naturlige element i kyst og havområder. Her utvikler, produserer og selger de sensorer fra grunt vann til 6000m dyp for måling av tilstanden i havet.


— Havet vil stå for en økende del av verdiskapningen fremover og i havet skal vi løse problemstillinger rundt energi og matvareproduksjon for en økende befolkning, forteller hun i episoden


Dette LØRNER du:

  • Dypvann sensorer
  • Big data
  • Bærekraftsløsninger i havet
  • Systemdesign


Anbefalt litteratur:

Sapiens med Harari – lærer mye om menneskets natur ved å studere dets historie

More episodes

View all episodes