Share

cover art for #C0783_200820_Marit Mork: Stabil og fornybar energiproduksjon

LØRN.TECH

#C0783_200820_Marit Mork: Stabil og fornybar energiproduksjon

Season 1, Ep. 783

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Marit Mork som er manager Innovation Projects, Deep Purple business unit hos Kanfa, TechnipFMC. TechnipFMC leverer undervannsystemer samt store prosesseringsanlegg for olje og gass sektoren, både offshore og onshore. I energiomstillingen satser de innen dekarbonisering, hydrogen og fornybart og i denne episoden lærer vi mer om disse satsningsområdene og lærer mer om Deep Purple-prosjektet som skaper offshore hydrogen og havvind for stabil og fornybar energiproduksjon  


— For oss som jobber i leverandørindustrien til olje & gass er det stort fokus på grønn omstilling. For å lykkes har jeg veldig tro på samarbeid med andre selskaper, gjennom konkrete innovasjonsprosjekter, forteller hun i episoden


Dette LØRNER du:

  • Olje og gass industrien
  • Hydrogen
  • Bærekraft
  • Omstilling


Anbefalt litteratur:

Jeg reflekterte mye over velferdsstaten vår etter å ha lest Magnus Marsdals «Frihetens mødre».

More episodes

View all episodes