Share

cover art for #C0781_200820_Kai Stoltz: Det smarte havet vårt

LØRN.TECH

#C0781_200820_Kai Stoltz: Det smarte havet vårt

Season 1, Ep. 781

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Business Development Manager, GCE Ocean Technology, Kai Stoltz.  

om de store forretningsmulighetene som ligger i det smarte havet vårt. Kai bistår klyngens medlemmer ved å lage programmer og rigge til programmer som hjelper både start up selskaper og scale up selskaper med cross industri overgangen som vi nå er i under det grønne skiftet som faktisk er lønnsomme.


— Jeg tenker utenfor boksen og har god fantasi, noe som kan resultere i nye retninger som ikke var tenkt på tidligere, forteller han i episoden.


Dette LØRNER du:

  • Å bygge nye forretningsmuligheter i nye markeder
  • Fra startup til scale up
  • Tverrfaglighet
  • Finne lønnsomme nye forretningsmuligheter

 

Anbefalt litteratur:  

Langsiktige muligheter i hav – hva er de, og hvordan jobber dere for dem? De langsiktige mulighetene ligger i teknologioverføring fra petroleumsbransjen inn i beslektede næringer. Her har vi en aktiv rolle både gjennom forretningsutviklingsprogrammer og direkte kobling mellom selskaper og bransjer 

More episodes

View all episodes