LØRN.TECH

del

#C0780_200820_Karianne Kojen Andersen og Gisle Nondal: Verktøy for innovasjon

Season 1, Ep. 780
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med EU-rådgiver i GCE Ocean Technology, Karianne Kojen Andersen og R&D Manager i GCE Ocean Technology, Gisle Nondal. GCE Ocean Technology er et industridrevet initiativ med mer enn 120 medlemmer og partnere fra havindustrien. Klyngen utvikler innovativ havteknologi innen blant annet subsea olje og gass, marin fornybar energiproduksjon, marin matproduksjon og marine mineraler. I denne episoden utfordrer Karianne og Gisle oss til å tenke stort og ambisiøst rundt innovasjon i havene våre.


— Det er en utfordring å sikre en bærekraftig utnyttelse av havressursene – å ivareta og gjenopprette livet i havet samtidig som man kan høste fra havets ressurser, forteller Karianne i episoden.


Dette LØRNER du: 

Forretningsutvikling muligheter 

Søknadsprosesser 

Energi 

Kluster


Anbefalt litteratur:

Akkurat nå ser jeg Fauda på Netflix, en serie som går inn for å skildre begge sider av Israel-Palestina-konflikten. 

Flere episoder