Kvinnohälsa Genom Livet

Share

18. Hur bryter man dåliga mönster?

Season 2, Ep. 8

Allt fler kvinnor mår dåligt på grund av livsstilsrelaterade orsaker som stress och pusslandet mellan familj och karriär – vilket i sin tur innebär ett ökat antal sjukskrivningar. Men hur bryter man dåliga mönster? Hur skapar man en livsstilsförändring? Var börjar man, egentligen? Hör dagens gäst Ebba von Sydow berätta sin historia, där hon vände en negativ spiral och till slut hittade en bättre balans i vardagen. Med från HerCare är Maria Graflind, sjuksköterska och näringsterapeut. Trevlig lyssning!

More Episodes