Kvinnohälsa Genom Livet

Share

27. IBS

Season 3, Ep. 8

Buksmärtor, Oregelbunden tarmhälsa, svullnad och andra magbesvär som kan påverka hela livet. Symptom som många säkert kan känna igen sig men som inte alltid har någon självklar förklaring. Idag gräver vi djupare på temat IBS och med oss har vi allmänläkaren Ella Hallberg och poddaren och entreprenören Valerie Aflalo, som själv levt med IBS sedan tonåren och som delar med sig av sina erfarenheter.

IBS (irritabel tarm) är en diagnos som innebär diarré, förstoppning och/eller smärta utan att sjukvården har kunnat fastställa en konkret orsak. Det är inte bara besvärligt i vardagen utan kan också innebära en risk för dåligt näringsupptag, sämre förmåga att göra sig av med gifter ur kroppen, dysbios (tarmflora med dåliga bakterier) och en ökad risk för inflammation och hormonell obalans.

More Episodes