Kvinnohälsa Genom Livet

Share

26. Förlossningsdepression

Season 3, Ep. 7

Utifrån förväntas man vara lycklig. Men verkligheten är inte alltid så. Att få barn är ofta förknippat med stor glädje, men för vissa blir kraven, känslorna och chocken överväldigande och man kan drabbas av en förlossningsdepression. I dagens avsnitt pratar vi med Mia Lundin från HerCare och Lotta Gray, som båda vet hur det är att befinna sig i en förlossningsdepression. Det är hög tid att bryta tystnaden kring detta ämne och börja prata mer om det. 


⁃ För mig var det tufft. Ganska länge faktiskt. Jag är en extremt kontrollerande person och att då få barn ställde till hela den här perfekta grejen, säger Lotta Gray.


Det är vanligt att känna sig nedstämd två till tre dagar efter att man fött barn. Men om besvären varar längre kan man drabbas av en depression. Oftast beror en förlossningsdepression på flera faktorer och det är svårt att peka ut exakt varför man drabbas. Symptom kan vara bland annat skuldkänslor, svårt att känna glädje, sömnlöshet, ångest, oro, panik, en vilja att skada dig själv eller barnet. Förlossningsdepression kan drabba både den födande kvinnan, men även medföräldrar och adoptivföräldrar. Det finns bra behandlingar för förlossningsdepression och det är viktigt att våga söka hjälp.

More Episodes