Der livet leves

del

Radikal innovasjon

Ep. 54

Hva er det som skiller radikal innovasjon fra vanlig innovasjon?

Felles innsats og partnerskap på tvers av tradisjonelle skillelinjer må til for å finne bærekraftige løsninger som tjener fellesskapet.

Ingen kan løse samfunnsutfordringene alene, men vi kan gjøre det sammen. Partnerskap for radikal innovasjon inviterer til samarbeid på tvers av fagfelt, sektorer og forvaltningsnivåer. Vi skal inn i kjernen, ned i roten, og utvikle gjennomgripende, positive endringer. I Partnerskap med andre skal vi ta tak i de viktigste samfunnsutfordringene og utforske, teste, justere og utvikle bærekraftige løsninger som gir verdi for fellesskapet. Ved å jobbe på helt nye måter, og mobilisere ressurser med ulik bakgrunn, erfaring og kompetanse, finner vi nye løsninger som svarer på innbyggerens og kommunenes behov.

Partnerskap for radikal innovasjon konsentrerer i første omgang innsatsen mot to områder der det er stort behov for innovasjon. Det er Ungt utenforskap og Den demografiske utviklingen. I tillegg er Klima og miljø definert som en sentral og viktig utfordring.

Ukens gjester er Monica Petersson, programdirektør Partnerskap for radikal innovasjon og Henrik Finsrud, fagleder Innsikt og innovasjon.

Flere episoder