Share

cover art for Radikal innovasjon

Der livet leves

Radikal innovasjon

Ep. 54

Hva er det som skiller radikal innovasjon fra vanlig innovasjon?

Felles innsats og partnerskap på tvers av tradisjonelle skillelinjer må til for å finne bærekraftige løsninger som tjener fellesskapet.

Ingen kan løse samfunnsutfordringene alene, men vi kan gjøre det sammen. Partnerskap for radikal innovasjon inviterer til samarbeid på tvers av fagfelt, sektorer og forvaltningsnivåer. Vi skal inn i kjernen, ned i roten, og utvikle gjennomgripende, positive endringer. I Partnerskap med andre skal vi ta tak i de viktigste samfunnsutfordringene og utforske, teste, justere og utvikle bærekraftige løsninger som gir verdi for fellesskapet. Ved å jobbe på helt nye måter, og mobilisere ressurser med ulik bakgrunn, erfaring og kompetanse, finner vi nye løsninger som svarer på innbyggerens og kommunenes behov.

Partnerskap for radikal innovasjon konsentrerer i første omgang innsatsen mot to områder der det er stort behov for innovasjon. Det er Ungt utenforskap og Den demografiske utviklingen. I tillegg er Klima og miljø definert som en sentral og viktig utfordring.

Ukens gjester er Monica Petersson, programdirektør Partnerskap for radikal innovasjon og Henrik Finsrud, fagleder Innsikt og innovasjon.

More episodes

View all episodes

 • 190. Alle inkludert!

  24:00
  Denne ukas podkast handler om regjeringens handlingsplan for deltakelse, som skal sikre alle barn og unge like muligheter til å delta i fritidsaktiviteter.FNs barnekonvensjon slår fast at alle barn og unge har rett til lek og fritid. Dessverre går utviklingen i feil retning når prisene går opp og deltakelsen ned. Frivilligheten er heller ikke på beina igjen etter koronapandemien.Handlingsplanen «Alle inkludert!» inneholder 43 tiltak fordelt på 6 innsatsområder. Den ble lansert 30. april med festtaler, korpsmusikk og is til barna på kulturhuset på Veivet i Oslo. Vi spør kulturminister Lubna Jaffery hva handlingsplanen vil bety for kommunene.Lenke til den nye handlingsplanenKulturminister Lubna Jaffery er vår gjest. Styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner LNU, Margrete Bjørge Katanasho, var til stede på Veivet i Oslo da planen ble lagt frem og får muligheten til å kommentere om Jaffery har lyttet til deres innspill.Bergen ble kåret til årets frivillighetskommune i 2023. Byråd for næring, kultur og idrett, Reidar Digranes, er vår gjest og forteller om hvordan kommunen har jobbet aktivt for å inkludere flere barn og unge.Janne Stangeland Hege (H), ordfører i Sola, er med i vår faste spalte med nye ordførere.
 • 189. Resultatet av tariffoppgjøret

  17:32
  Etter en natts forhandlinger på overtid ble KS enig med tre av fire forhandlingssammenslutninger. Akademikerne valgte å bryte forhandlingene, og her er Riksmekleren koblet inn for å finne en løsning.Vi spør hva resultatet innebærer for de ansatte, og for kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivere. Hva fikk KS gjort for å stimulere til mer heltid? Hva innebærer den lokale potten? Og hvem er den nye stillingskoden «fagarbeider med høyere fagskoleutdanning» for?Les mer om resultatet i tariffoppgjøret herI «Der livet leves’» intervjuserie med nye ordførere, er Halden-ordfører Fredrik Holm vår gjest.
 • 188. Kommuner på den russiske grensa

  25:49
  Hvordan er det egentlig å være nabo tett på den russiske bjørnen når sikkerhetssituasjonen tilspisser seg? Det er tema i denne ukas podkast.Kristiansand kommune og KS arrangerer toppmøte for ordførere fra hele Europa i forbindelse med at Demokratiuka går av stabelen for femte gang. Deltakerne vil diskutere hvilke utfordringer og muligheter regioner i EU/EØS-land har som grenser til Russland. Ordførerne fra grensekommunene Kherson i Ukraina, Przemyśl i Polen og Sør-Varanger i Norge skal fortelle om sine erfaringer.Ordfører Magnus Mæland fra Sør-Varanger, Norges eneste grensekommune til Russland, er gjest hos oss. Han forteller om hvordan han havnet i direkte klammeri med den russiske konsulen, og egen bekymring for økende press og påvirkning fra Russland.I tillegg har vi en prat med Jørn Holm-Hansen, forsker ved Oslo-Met og med Polen, Russland og Ukraina som spesialfelt. Han forklarer for oss hvorfor det ikke bare er enkelt å bryte alle bånd til Russland.
 • 187. Forhandlinger

  17:44
  Tariffoppgjøret i kommunesektoren er i gang. Vi tar temperaturen på oppgjøret sammen med KS’ forhandlingsleder Tor Arne Gangsø i "Der livet leves" denne uka. Forrige mandag møtte KS' forhandlere forhandlingsdelegasjonene i LO, Unio, YS og Akademikerne møtte. De overleverte og offentiggjorde sine åpningskrav og tilbud, men de videre forhandlingene foregår bak lukkede dører, i fortrolighet mellom partene. KS' forhandlingsleder Tor Arne Gangsø letter litt på sløret om hvordan forhandingene foregår. Han forklarer KS' tilbud og vurderer generelt arbeidstakerorganisasjonenes åpningstilbud. Den økonomiske rammen frontfaget har definert for årets tariffoppgjør gir et godt utgangspunkt for å finne løsninger, mener Gangsø. Samtidig setter en kommuneøkonomi som er dårligere enn på mange år klare grenser for hva kommunene har råd til.Tariffoppgjøret var tema i "Der livet leves" også for en måned siden, med Gangsø og styreleder Gunn Marit Helgesen som gjester. Da snakket de om frontfagsmodellen, lønnsutviklingen i Norge i fjor, den politiske innspillsprosessen i KS og kommunene og om forhandlingssystemet i KS' tariffområde.Hør den podkasten herI intervjuserien med helt nye ordførere, snakker vi denne uka med Kjartan Berland (H) i Lillestrøm, som også deler sine forventninger til tariffoppgjøret.  
 • 186. Kunstig intelligens – gave eller trussel?

  20:21
  På konferansen e-Kommune presenteres en ny rapport om kunstig intelligens i kommunesektoren. Hva er mulighetene, og hva er barrierene? Hvordan kan kunstig intelligens øke produktiviteten i kommunal sektor? På hvilken måte kan KI bidra til mer rettferdig eiendomsskatt? Og sover direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, Kristin Wiedemann Wieland godt om natta?Alt dette kan du få svar på ved å lytte til denne ukens podkast, som tar for seg temaet kunstig intelligens og kommunesektoren. Vi snakker med Kristin Wiedemann Wieland om hva som vil skje på konferansen e-Kommune 18. og 19. april, den teknologiske utviklingen og maskinene som tenker selv.Vi har også med oss Stine Borge Nordskag, som leder et prosjekt i Trondheim kommune som går ut på å bruke kunstig intelligens for å taksere eiendomsskatt på boliger. Det har gitt færre klager og kommunen har spart både tid, penger og ressurser.