Der livet leves

del

KS Toppmøter 2021

Ep. 66

De kommunale toppmøtene – Kommunalpolitisk toppmøte 2021 og Kommunedirektørlandsmøtet 2021 – er tema for ukas episode.

Gjester er Dag-Henrik Sandbakken og Gjertrud Strand Sanderød, to av dem som har stått sentralt i forberedelsene til toppmøtene.