Der livet leves

del

Koronakommisjonen

Ep. 72

Onsdag kom rapporten fra Koronakommisjonen. Den slår fast at kommunene er selve ryggraden i smittevernarbeidet – men konstaterer også at lenge var regjeringens pressekonferanser eneste informasjonskilde for kommunene om hva de umiddelbart skulle gjennomføre. Sier dette noe om holdningen til kommunesektoren i noen statlige etater?

Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, er gjest.