Der livet leves

del

Klimatilpasning

Ep. 90

Klimatilpasning handler IKKE om hva som kan skje i framtida hvis vi ikke når klimamålene. Det handler om ting som alt har skjedd og som skjer i stadig raskere tempo: Mer vann, mer vær, mer råte, blant mye annet.

Her som ellers kan det være vanskelig å få oppmerksomhet rundt – og penger til – tiltak som skal hindre skader. Når skaden har skjedd, blir både oppmerksomheten og kostnadene langt større, og ansvaret raskt plassert.

I ukas episode snakker vi om kommunenes arbeid med klimatilpasning og om samarbeid i nettverk for å lykkes.

Les også artikkelen KS tilbyr nytt nettverk om klimatilpasning i 2022-2023.