Der livet leves

del

Forandringsfabrikken

Ep. 55

Ukas episode handler om Forandringsfabrikken, en fabrikk som har ekspandert kraftig siden starten i 2004. Fabrikkleder Marit Sanner og proff Nora er gjester.

De forteller om arbeidet som gjøres av fabrikkarbeiderne og de flere hundre proffene som samler og sprer svar om barnevern, skole og psykisk helsevern fra dem det først og fremst angår, barna selv.

Nettsidene forandringsfabrikken.no

Flere episoder