Share

cover art for Viljen til makt

Kristopher og Einar leser Nietzsche

Viljen til makt

More episodes

View all episodes