Share

cover art for Utvalgte kortere tekster

Kristopher og Einar leser Nietzsche

Utvalgte kortere tekster

Her finner vi blant annet "Nietzsche contra Wagner. Aktenstücke eines Psychologen" (1888–1889)

More episodes

View all episodes