Share

cover art for Hinsides godt og ondt

Kristopher og Einar leser Nietzsche

Hinsides godt og ondt

Jenseits von Gut und Böse: Vorspiel einer Philosophie der Zukunft, 1886

More episodes

View all episodes