Kraftnätspodden

Share

7. Hur ska våra nya kontor se ut, var ska de finnas och hur ska de fungera?

Nya lokaliseringar och distansarbete är två saker som påverkar hur vi arbetar på Svenska kraftnät. Pandemin har fått samhället att tänka om kring kontor och arbetsplatser. Dessutom rekryterar vi stort just nu och inom kort kommer vi att vara många fler medarbetare som ska trivas och få plats på våra kontor. 

Det är mycket att ta hänsyn till när vi ska planera våra nya kontor, hur ska det fungera, hur vill vi arbeta och vad behöver finnas på plats? 

Och hur bidrar utformningen av vårt kontor till att förstärka Svenska kraftnät som en attraktiv arbetsplats?

Deltagare: Peter Wigert, finansdirektör och Betty Hedman, lokalstrateg på Svenska kraftnät

More Episodes