Share

cover art for 2. Stolpar och inköp av stål

Kraftnätspodden

2. Stolpar och inköp av stål

Mellan 30 och 40 mil, så mycket ledning behöver vi på SVK bygga varje år. Nuvarande takt är ungefär 10 mil per år. Det är alltså en rejäl uppväxling av produktionen vi står inför. Och en av nycklarna för att klara av det är – stolparna. Peter Wigert och Thomas Sandvall

More episodes

View all episodes

 • 37. Hur vi minskar störningarna och maximerar effekten i våra nät

  20:40
  Det blir resultatet av en ny säker metod för att mäta steg- och beröringsspänning. I det här avsnittet berättar vi om arbetet med steg och beröringsspänning och hur vi utvecklar och effektiviserar våra arbetssätt för att leverera både hög driftsäkerhet och hög personsäkerhet Varje år behöver vi på Svenska kraftnät stoppa driften i våra ledningar när vi ska mäta steg- och beröringsspänning. Under 2023 har 39 avbrott planerats och nästa år, 2024, ökar antalet planerade avbrott till 61 st. Med den nya metoden finns det både tid och pengar att tjäna utan att tumma på säkerheten.Deltagare:Wissam El Marakbi, HandläggareAndy Karlsson, ProjektledarePeter Wigert, Finansdirektör
 • 36. Det tar lång tid! Men vad är det som tar så lång tid?

  16:59
  Hur vi förenklar, standardiserar och faciliterar processen för att höja leveranstakten.Av alla projekt som pågår i verksamheten innehåller ungefär 75 % av dem någon form av digitalisering. Variationen mellan projekten är stor, det kan gälla allt från stora verksamhetskritiska system till behov av att digitalisera mindre administrativa processer. I det här avsnittet av Kraftnätspodden har Peter Wigert fyra gäster i studion som berättar om hur de tillsammans arbetar för att testa och enas kring nya arbetssätt som ökar leveranstakten. Hur vi prövar oss fram till en arbetsprocess för att snabbare starta och genomföra utvalda digitala projekt. Ett slags digitalt snabbspår. DeltagareLovisa Borch, Portfölj och projektkoordinatorMagnus Lundeberg, Portfölj och projektkoordinatorKristina Sommarlund, PortföljstyrningPekka Rinne, DomänarkitektPeter Wigert, Finansdirektör
 • 35. Är man öppen och ser möjligheterna finns alltid något att lära

  19:52
  Anna Käller och Maria Enskog Maxson gästar Kraftnätspodden för att berätta om hur hållbarhetsarbetet är en viktig del i det arbetet som pågår varje dag med att bygga om och bygga ut stamnätet. De beskriver inte bara de lagstadgade kraven utan också flera av de frivilliga åtgärder som görs för att minimera vår negativa påverkan på den biologiska mångfalden. I avsnittet får vi också ta del av hur de varit med och arbetat fram ett nytt verktyg för att värdera och följa upp biologisk mångfald, CLImB(Changing Land Impact on Biodiversity).Vår verksamhet använder stor markyta och vi har sammantaget har en negativ påverkan på den biologiska mångfalden, men det finns också positiva effekter. Som ett resultat av skötseln av våra anläggningar hålls ledningsgator öppna på ett sätt som påminner om den gamla tidens gräs- och hagmarker och där, i den miljön, överlever sällsynta och hotade arter som till exempel olika örter, orkidéer och fjärilar.Deltagare:Anna Käller, MiljöspecialistMaria Enskog Maxson, ProjektledarePeter Wigert, Finansdirektör
 • 34. Det finns flera bra sätt att använda en termos kaffe!

  23:02
  I det här avsnittet av Kraftnätspodden används den för att beskriva Mothandel. Summaallokering och Mothandel är två viktiga åtgärder som höjer kapaciteten i befintliga ledningar här och nu.Lyssna på Mikalea Sjöqvist och Erik Ek som berättar om hur vi både förenklar Sveriges energiomställning i det långa perspektivet och sparar pengar i det kortare perspektivet. Här pratar vi energieffektivisering – i praktiken.För de förändringar som vi ser på elmarknaden redan nu och för de förändringar som vi tror kommer att komma behöver vi helt nya verktyg, säger Erik. Vi behöver hitta lösningar tillsammans, både i Norden och i Europa, för att uppnå en trygg elförsörjning och konkurrenskraftig elmarknad.Deltagare:Mikaela Sjöqvist, ElmarknadsutredareErik Ek, Strategisk driftchefPeter Wigert, Finansdirektör
 • 33. Kapa timmar genom förbättringsarbete i vardagen

  20:06
  Många små men envisa steg är strategin bakom utvecklingen av våra ansvarsområden säger Annette Olofsson och Lena Svensson som arbetar på Finansavdelningen. I en verksamhet som vår, som växer snabbt, ökar både antalet användare och behovet av effektivisering snabb takt. Det är stora volymer transaktioner som hanteras varje dag. Men det är också är många återkommande processer som kan effektiviseras och spara timmar, direkt i arbetet på Finansavdelningen och indirekt för hela verksamheten.Annette och Lena gör ett bra jobb tillsammans med sina kollegor redan idag, samtidigt som de beskriver den fortsatta utvecklingen är både nödvändig och rolig, bra förutsättningar för det fortsatta arbetet. De delar vi in sin utvecklingsresa i små steg och envist ett steg i taget så kommer de att komma fram till slut. Vi kan göra allting men inte allting på en gång, säger Lena.Deltagare:Annette Olofsson, ControllerLena Svensson, TeamledarePeter Wigert, Finansdirektör
 • 32. Är Tenhult beviset på att vi kan halvera ledtiderna?

  28:56
  ”Varje lokalisering har sina risker, det kan vara som att öppna Pandoras ask säger Lo Wichman.” Men Tenhult har varit lite av en framgångssaga, allt har fallit på plats och det arbete som normalt tar 3,5 år har projektet lyckats genomföra på 1 år. Tillsammans med Stefan Ericsson berättar Lo vad som hänt i pilotprojektet Tenhult som avslutades i oktober 2022 och var arbetet med Tenhult befinner sig idag. ”I pilotprojektet har vi varit beredda på att det ska gå åt skogen säger Lo, men vi har haft tillit till den nya processen och till varandra.” Den första mars i år uppdaterades den ordinarie processen med de erfarenheter som verksamheten fått från arbetet med station Tenhult, delar som tidigare var ett utvecklingsarbete är idag det ordinarie sättet att arbeta. ”Det finns de som säger att vi haft tur, men det är inte dumt att jobba med tur, avslutar Stefan.”DeltagareLo Wichman, Delprojektledare, markåtkomst och tillståndStefan Ericsson, Huvudprojektledare, StationsprojektPeter Wigert, Finansdirektör 
 • 31. Möjligheterna är oändliga!

  19:20
  Så beskriver Nickoletta Pihl Svenska kraftnäts nya ärendehanteringssystem. Vi har vuxit ur det verktyg vi har i dag och tar möjligheten att hitta en ny lösning som bättre kommer stödja verksamhetens behov och dessutom är både enklare och effektivare. Tillsammans med Johan Alviander berättar Nicoletta om varför vi behöver ett nytt system. Och om alla de fördelar som kommer att bli möjliga för användare, handläggare och de ärenden som registreras och hantereras i systemet. Idag är Svenska kraftnät i kraftig tillväxt och behöver en framtidssäkrad lösning som ger oss möjligheten att arbeta med effektivisering samtidigt som antalet ärenden och användare ökar.Deltagare:Nickoletta Pihl, EnhetschefJohan Alviander, ProduktägarePeter Wigert, Finansdirektör
 • 30. Flexibla avtal - att nyttja den kapacitet som finns i stamnätet, ännu bättre.

  18:50
  Vad behöver vi förändra för att kunna möta de nya behov som ställs på energisystemet. Och klarar vi av att springa både fort och länge?  Investeringarna i stamnätet på 32 miljarder handlar till största del om att både förnya befintligt stamnät och om att bygga nytt, det säkerställer att vi kommer kunna fortsätta att ”springa länge”. Vi i projektet har fokus på att springa snabbt, vad kan vi göra för att öka kapaciteten i befintligt nät, här och nu? Genom att analysera drift- och väderdata tittar pilotstudien på hur mycket effekt som skulle kunnat tas ut om flexibla abonnemang funnits. Deltagare:Peter Wigert, FinansdirektörMarcus Elander, Energiexpert Division SystemMagnus Lindén, Projektledare, Division System
 • 29. Man måste bara börja göra!

  23:38
  I det här avsnittet får vi höra lite mer om hur det gått så här långt i programmet Fossilfritt övre Norrland och om de olika projekten i programmet. Men även om vad det innebär att alltid aktivt arbeta med ledtidsförkortning, om att få otroligt mycket hjälp och stöd och samtidigt ibland inte få den hjälp man behöver för att komma vidare, om fördelen med att vara lite naiv, om glädjen och nyttan av att Svenska kraftnät finns på plats i Luleå. ”Vi har inte en färdig ny process. Det vi vet, är att vi inte kommer att använda det vanliga arbetssättet, den vanliga processen”, säger Linn när Peter frågar om svårigheterna. Vi kommer att behöva utforska vägarna framåt tillsammans, vi kommer att göra fel, vi kommer att behöva göra om och vi kommer gör rätt – så länge vi gör det tillsammans, det är budskapet och erfarenheterna från arbetet i programmet Fossilfritt övre Norrland. Deltagare:Maria Jalvemo, ProgramledareLinn Adolfsson, ProjektledarePeter Wigert, Finansdirektör