Kraftnätspodden

Share

1. Digitala signaturer

Ett av de områden där effektiviseringsarbetet har varit efterlängtat gäller digital signering av dokument. Det är kanske inte så konstigt att just digitala signaturer kommit upp som en viktig funktion med tanke på erfarenheterna från hemarbetet under pandemin. En funktion som även kommer att vara till stor nytta då allt fler kommer att fortsätta att regelbundet arbeta hemifrån. Peter Wigert, Dag Isacsson, Pekka Rinne

More Episodes