Kraftnätspodden

Share

14. Hur får vi en snabbare säkerhetsprövning vid rekrytering?

Idag är vi ungefär 1 000 medarbetare på Svenska kraftnät. Om bara några, år 2025, ska vi vara cirka 1 800. Vi kommer att växa rejält och på relativt kort tid. Det har gjort att säkerhetsprövningen vid rekrytering varit en del av processen som vi behövt trimma och tänka nytt kring. Efter ett lyckat samarbete över organisationsgränserna kan säkerhetsprövningarna kortas med så mycket som 25%. 

Egentligen handlar det inte om att arbeta snabbare utan att planera smartare eller mer effektfullt, säger Fredrik Gustavsson.

Ta hjälp av varandra, var öppen och ta dig tid att titta på detaljerna, är de råd som Sara och Fredrik ger till alla kollegorna som står i startgroparna för att analysera och utveckla sin process.

Deltagare:

Sara Bäckström, Teamledare Rekrytering

Fredrik Gustavsson, Enhetschef Verksamhets- och säkerhetsskydd

More Episodes