Kraftnätspodden

Share

12. Hur höjer vi kapaciteten i våra nät, här och nu?

Med bland annat flödesstyrning, mothandel, summaallokering och systemvärn höjer vi kapaciteten i befintliga ledningar och stationer. I det här avsnittet får vi lyssna på ett samtal mellan Peter Wigert och Anna Guldbrand om att göra allt vi kan för att lämna så stora kapaciteter som möjligt. 

Anna arbetar som systemansvarsspecialist på Kraftsystem, som går ut på att alltid sätta driftsäkerheten främst. Samtidigt som vi driver utvecklingen, utmanar sanningar och prövar nya kreativa lösningar. ”Jag har Sveriges roligaste skrivbordsjobb", säger Anna.

More Episodes